BES  AVRUPA

Bireysel  Emeklilik  Sistemi – Avrupada

Devlet Teşvik İmkanı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sözleşmene yatırdığın her 100 TL için devlet de senin Bireysel Emeklilik sözleşmene 25 TL katkı payı yatırmaktadır. Her 100 TL için fazladan gelen bu 25 TL’lik ek gelire Devlet katkısı denir. Birikimlerinin çoğalması amacıyla emeklilik hesabına devlet tarafından ödenen Katkı Payı, geleceğin için fazladan bir ek gelir olmaktadır.

Devlet Katkısı, 1 Ocak 2013 yılından itibaren ödenen katkı payları için geçerlidir, önceki yılları kapsamaz.

Her katılımcı adına ödenen Devlet Katkısı, o yıla ait brüt asgari ücret tutarının % 25'ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

2020 yılı içinde alınabilecek maksimum Devlet Katkısı tutarı 8.829 TL'dir. Her yıl için kişi başı birikimde bürüt Asgari Ücret Toplamı olan

35.316 TL için o yıl Devlet katkısı hesabında fazladan 8.829 TL birikim katkı payı alınacaktır.